Matkoja Venäjällä

Tässä osastossa on kuvauksia muutamista Venäjälle 1990–2000-luvuilla tekemistäni tutkimusmatkoista. Osa kertomuksista on julkaistu aikaisemmin Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin Tiedonantoja ja katsauksia -sarjassa. Alimpana on myös linkki itämareja käsitelleen tutkimushankkeen englanninkielisiin reittiselostuksiin ja kuvagellerioihin.