Seppo Lallukka


Tieteelliset harrastukset Scholarly
activities Научные занятия

Itäiset suomalais-ugrilaiset

Eastern Mari Восточные марийцы Эрвел марий влак

Matkoja Venäjällä

Jurkkalan talo ja asukkaat

Tämän sivuston aineisto liittyy yhtäältä tutkimustoimintaani, jonka pääasiallisena kohteena ovat olleet Venäjällä asuvat suomalais-ugrilaiset kansat. Toisena aihepiirinä on luovutetun Karjalan Tiurissa (Räisälän pitäjä) sijainnut Lallukan Hovinmäen sukuhaaran kotitila, Jurkkala.

This site is devoted to two themes. The materials comprising the first theme are related to my scholarly pursuits connected with Finno-Ugric minorities of the Volga-Urals region in Russia. The second theme is the former farmstead called Jurkkala in the rural district Räisälä, which belonged to the Lallukka family until Finland was forced to cede the Karelian isthmus to the USSR in 1944.

Выставленные на этом сайте материалы разделяются на два тематических блока. Первый из них связан с моей исследовательской деятельностью по восточным финно-угорским народам. Тема второго блока – бывший хутор «Юрккала» семьи Лаллукка в волости Ряйсяля, которая оказалась в числе территорий, отошедших от Финляндии к СССР в результате войны в 1944 г.