SISÄLLYS

LUKIJALLEKOMIPERMJAKIT VOLGALAIS-PERMILÄISENÄ KANSANA JA VENÄJÄNMAALAISENA VÄHEMMISTÖNÄKOTIMAA, VÄHEMMISTÖPERIFERIA JA ETNISYYDEN POLITISOITUMINEN

1. ETNISYYDEN ALUEELLISET SIDOKSET JA NEUVOSTOFEDERALISMI

2. PERIFERIAN TUNTOMERKEISTÄ

3. VALTIONSISÄISET KOLONIAALISET SUHTEET

4. VÄHEMMISTÖPERIFERIAN ONGELMIEN POLITISOITUMINENALISTUSHISTORIAN SOLMUJA

1. SUUR-PERMISTÄ PERMIN KOMIKSI

1.1. Tšud'ilainen ja novgorodilainen kausi

1.2. Moskovan itäinen sillanpääasema

1.3. Stroganovit, orjuutus ja periferisoituminen

1.4. Karavaanikapina ja talonpoikien asema

1.5. Asennestereotypiat: venäläiset ja villit

2. AUTONOMINEN PIIRIKUNTA: SISÄINEN NEUVOSTOKOLONIA

2.1. Komien yhdistymishanke

2.2. Permin Komin piirikunnan synty

2.3. Piirikunnan pääelinkeinot: maa- ja metsätalous

2.4. Periferisoituminen ja elinolot

3. KIELI JA KULTTUURI: VENÄLÄISTYMINEN, KOMILAISTAMINEN, MARGINAALISTUMINEN ...

3.1. Kielen kirjallisen käytön alku

3.2. Kansallisen kulttuurin "kukoistuskausi"

3.3. Kansallisen koulun alasajo ja sen jälkitila

3.4. Kominkielinen julkinen sana

 

ALUE, VÄESTÖ JA KIELI

1. PERMIN KOMIN YLEINEN VÄESTÖKEHITYS 1950-LUVULTA NYKYPÄIVÄÄN

1.1. Alue ja asutusrakenne

1.2. Väkiluku, väestönmuutokset sekä ikä- ja sukupuolirakenne

2. KOMIPERMJAKKILAISUUDEN VÄESTÖLLIS-ALUEELLINEN PERUSTA

2.1. Komipermjakkien väkiluvun pitkä linja

2.2. Asuma-ala: kansallinen koostumus ja ääriviivat

2.2.1. Permin Komin etninen kokoonpano

2.2.2. Etnisen alueen rajat: kvantitatiivinen kokeilu

2.2.3. Tärkeimmät diasporaryhmät

2.3. Sukupuoli- ja ikärakenne

2.4. Luonnollinen väestönlisäys

2.5. Sekaperheet ja –avioliittojen levinneisyys

2.6. Kohorttianalyysilla mitattu assimilaation tase, 1959–89

3. MURENEVA KÄKSIKIELISYYS

3.1. Komipermjakin ja venäjän suhteen taustaa

3.2. Väestönlaskentojen kielitiedot

3.3. Haastattelututkimusten tuloksia

3.4. Yhteenvetoa kielellisestä tilanteesta

 

VÄHEMMISTÖPERIFERIAN ONGELMAT 1990-LUVUN ALUN JULKISESSA KESKUSTELUSSA

1. ETNOREGIONAALISEN MOBILISAATION EDELLYTYKSISTÄ JA LIIKKEELLEPANEVISTA VOIMISTA

2. KANSALLIS-ALUEELLISET AIHEET PERMIN KOMIN JULKISUUDESSA

2.1. Permin Komin status, poliittinen ilmasto ja talous

2.2. Metsät, joet ja ydinvoima

2.3. Kielten epätasa-arvon ongelma

2.4. Komipermjakkien ja –syrjäänien siteet

3. KESKUSTELUN KOKONAISKUVA

 

YHTEENVETO JA PÄÄTELMIÄ

 

LÄHDEKIRJALLISUUS

 

HENKILÖHAKEMISTO