VENÄJÄN SUOMALAIS-UGRILAISTEN JA SAMOJEDIKANSOJEN TILASTOA

 

Koonnut ja toimittanut Seppo Lallukka

 

 

ESIPUHE

 

TAULUKOT

Väkiluku- ja aluetilastoja

1. Suomalais-ugrilaisiin ja samojedikansoihin lukeutuva väestö Neuvostoliitossa 1959–1989 ja Venäjän federaatiossa 1959–2002

2. Suomalais-ugrilaisiin ja samojedikansoihin lukeutuva väestö vuonna 2002 Venäjän federaatiossa ja kansallisella nimikkoalueella sekä nimikkoalueella asuvien osuus ko. kansan määrästä koko federaatiossa

3. Suomalais-ugrilaiset ja samojedikansat sekä venäläiset ja tataarit Venäjän federaatiossa vuonna 2002: väkiluku, kaupunkilaisten ja maalaisten osuus sekä sukupuolten vertailuluku

4. Venäjän suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen nimikkoalueiden tilastoa 2002: pinta-ala, väkiluku, asukastiheys ja kaupunkiväestön osuus

5. Väkiluku ja väkiluvun muutos suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen nimikkoalueilla 1989–2002

Demografisia tunnuslukuja

6. Koko väestön syntyneisyys- ja kuolleisuusluvut sekä väestön luonnollinen lisääntyneisyys suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen nimikkoalueilla 1989 ja 2004

7. Avioliittojen solmiminen ja purkaminen, aviottomana syntyneet ja abortit suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen nimikkoalueilla vuonna 2004

8. Syntymähetkellä odotettavissa oleva elinaika, väestön nettouusiutumisluku ja imeväiskuolleisuus suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen nimikkoalueilla vuonna 2004

Nimikkoalueiden kansallisuusrakenne

9. Karjalan tasavallan kansallisuusrakenne 1959, 1989 ja 2002

10. Komin tasavallan kansallisuusrakenne 1959, 1989 ja 2002

11. Marin tasavallan kansallisuusrakenne 1989, 1989 ja 2002

12. Mordvan tasavallan kansallisuusrakenne 1989, 1989 ja 2002

13. Udmurtian tasavallan kansallisuusrakenne 1989, 1989 ja 2002

14. Permin Komin piirikunnan kansallisuusrakenne 1989, 1989 ja 2002

15. Hanti-Mansian piirikunnan (Jugran) kansallisuusrakenne 1989, 1989 ja 2002

16. Nenetsian piirikunnan kansallisuusrakenne 1989, 1989 ja 2002

17. Jamalin Nenetsian piirikunnan kansallisuusrakenne 1959, 1989 ja 2002

18. Dolgaani-Nenetsian (Taimyrin) piirikunnan kansallisuusrakenne 1959, 1989 ja 2002

Kansallisuusryhmien jakautuminen maalaisiin ja kaupunkilaisiin sekä sukupuolen mukaan eri nimikkoalueilla

19. Suomalais-ugrilaiset ja samojedikansat sekä venäläiset eri nimikkoalueilla vuonna 2002: väkiluku, kaupunkilaisten ja maalaisten osuus sekä sukupuolten vertailuluku

Ikärakenne, siviilisääty ja sukupuoli

20. Suomalais-ugrilaisiin ja samojedikansoihin sekä venäläisiin ja tataareihin lukeutuvan väestön jakautuminen ikäryhmiin ja mediaani-ikä Venäjän federaatiossa vuonna 2002

21. Suomalais-ugrilaisiin ja samojedikansoihin sekä venäläisiin lukeutuvan väestön jakautuminen ikäryhmiin ja mediaani-ikä eri nimikkoalueilla vuonna 2002

22. Eri kansojen ja koko valtakunnan väestön jakautuminen sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan yli 16-vuotiaiden ja 20-34-vuotiaiden ikäryhmissä: Venäjän federaatio vuonna 2002

Keskimääräinen lapsiluku

23. Suomalais-ugrilaisiin ja samojedikansoihin sekä venäläisiin ja tataareihin lukeutuvia naisia kohti tuleva keskimääräinen lapsiluku eri ikäryhmissä: Venäjän federaatio vuonna 2002

24. Nimikkokansallisuuteen ja venäläisiin lukeutuvia naisia kohti tuleva keskimääräinen lapsiluku ikäryhmittäin ja alueittain vuonna 2002

Koulutustilastoja

25. Ammatillisen koulutuksen saaneiden ja korkeakoulun loppututkinnon suorittaneiden osuus kansoittain ja ikäryhmittäin Venäjän federaatiossa vuonna 2002

26. Ammatillisen koulutuksen saaneiden ja korkeakoulun loppututkinnon suorittaneiden osuus kansallisuuksittain 15-vuotiaasta ja sitä vanhemmasta väestöstä eri alueilla vuonna 2002

Pohjolan kansoihin lukeutuva väestö taloudellisen aktiivisuuden mukaan

27. Kotitalouksissa asuva 15-64-vuotias obinugrilaisiin, samojedikansoihin ja saamelaisiin lukeutuva väestö vuonna 2002: kokonaismäärä, taloudellisesti aktiivin väestön määrä ja työttömien prosenttinen osuus

Kielitilastoja

28. Suomalais-ugrilaisten ja samojedikielten taitajat sekä vastaaviin kansallisuuksiin lukeutuva väestö: Venäjän federaatio, 2002

29. Oman kansallisuuden kielen, tataarin ja venäjän taidon levinneisyys (%) mareihin, mordvalaisiin ja udmurtteihin lukeutuvan väestön keskuudessa: Venäjän federaatio, 2002

30. Keskeisten alueellisten kielten ja venäjän taidon levinneisyys (%) koko väestön keskuudessa ja eräissä kansallisuusryhmissä: Karjala, 2002

31. Keskeisten alueellisten kielten ja venäjän taidon levinneisyys (%) koko väestön keskuudessa ja eräissä kansallisuusryhmissä: Mari, 2002

32. Keskeisten alueellisten kielten ja venäjän taidon levinneisyys (%) koko väestön keskuudessa ja eräissä kansallisuusryhmissä: Mordva, 2002

33. Komisyrjäänin ja venäjän taidon levinneisyys (%) koko väestön keskuudessa ja vastaavissa kansallisuusryhmissä: Komi, 2002

34. Keskeisten alueellisten kielten ja venäjän taidon levinneisyys (%) koko väestön keskuudessa ja eräissä kansallisuusryhmissä: Udmurtia, 2002

35. Keskeisten alueellisten kielten ja venäjän taidon levinneisyys (%) koko väestön keskuudessa ja eräissä kansallisuusryhmissä: Tatarstan, 2002

36. Keskeisten alueellisten kielten ja venäjän taidon levinneisyys (%) koko väestön keskuudessa ja eräissä kansallisuusryhmissä: Bashkiria, 2002

37. Komipermjakin ja venäjän taidon levinneisyys (%) koko väestön keskuudessa ja vastaavissa kansallisuusryhmissä: Permin Komin piirikunta, 2002

38. Keskeisten alueellisten kielten ja venäjän taidon levinneisyys (%) koko väestön keskuudessa ja eräissä kansallisuusryhmissä: Hanti-Mansian piirikunta (Jugra), 2002

39. Keskeisten alueellisten kielten ja venäjän taidon levinneisyys (%) koko väestön keskuudessa ja eräissä kansallisuusryhmissä: Nenetsian piirikunta, 2002

40. Keskeisten alueellisten kielten ja venäjän taidon levinneisyys (%) koko väestön keskuudessa ja eräissä kansallisuusryhmissä: Jamalin Nenetsian piirikunta, 2002

41. Keskeisten alueellisten kielten ja venäjän taidon levinneisyys (%) koko väestön keskuudessa ja eräissä kansallisuusryhmissä: Dolgaani-Nenetsian (Taimyrin) piirikunta, 2002LÄHTEET

 

Karttaliite: Suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen nimikkoalueet Venäjällä

 

 

 

ESIPUHE

 

Lokakuussa 2002 Venäjällä järjestettiin ensimmäinen neuvostokauden jälkeinen yleinen väestönlaskenta. Sen tiedot koottiin vuorokauden vaihteessa 9. lokakuuta vallinneen tilanteen mukaisesti. Edellisestä, vuoden 1989 tammikuussa tehdystä väestönlaskennasta oli tuolloin ehtinyt kulua jo lähes 14 vuotta.

Tämä julkaisu perustuu pääasiallisesti väestönlaskennoista saatuihin tietoihin, ja enin osa jäljempänä esitettävistä tilastoista on peräisin vuodelta 2002. Tietoja kootessani tärkeimpänä kiinnostukseni kohteena ovat olleet Venäjällä asuvat suomalais-ugrilaiset ja samojedikansat. Niiden rinnalla moniin taulukoihin on sisällytetty tietoja myös tataareista ja venäläisistä, koska nämä ryhmät ovat oleellisia vertailukohteita ja useimmiten lähimpiä naapureitakin, joihin aikaisemmin mainittujen kansojen etniset kontaktit ensisijaisesti suuntautuvat.

Suomalais-ugrilaisia ja samojedikieliä puhuvista kansoista käytetään usein kokoavaa nimitystä uralilaiset kansat. Vuoden 1989 väestönlaskennan tulokset antoivat tietoja 19 näitä kieliä puhuvasta kansasta. Lukumäärä oli sama myös vuoden 2002 laskennassa. Vaikka luvut täsmäävät, kansojen luettelot eivät silti ole täysin identtiset: liiviläisistä ei vuoden 2002 tiedoissa enää esiinny, sen sijaan uutena ryhmänä on eritelty bessermaanit, jotka aikaisemmin luettiin udmurtteihin.

Vuoden 2002 väestönlaskennassa eritellyistä ryhmistä suomalais-ugrilaisten kielten puhujiin kuuluvat saamelaiset, suomalaiset, karjalaiset, vepsäläiset, inkeroiset, virolaiset, mordvalaiset, marit (tsheremissit), udmurtit (votjakit), bessermaanit, komisyrjäänit, komipermjakit, unkarilaiset, hantit (ostjakit) ja mansit (vogulit). Kahta viimeksi mainittua kansaa kutsutaan yhdessä myös obinugrilaisiksi. Samojedikansoihin lasketaan kuuluviksi nenetsit (jurakkisamojedit), selkupit (ostjakkisamojedit), nganasanit (tavgisamojedit) ja enetsit (jenisensamojedit).

Tämän julkaisun taulukot sisältävät pääasiassa väestö-, sivistys-, sosiaali- ja kielitilastoja. Kun saatavilla olevien kansallisuuden mukaan laskettujen osoittimien valikoima on melko niukka, olen ottanut mukaan myös jonkin verran nimikkoalueille kansallisuudesta riippumatta laskettuja tilastoja. Nimikkoalueista viisi – Karjala, Komi, Mari, Mordva ja Udmurtia – on tasavaltoja. Muut suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen mukaan nimetyt alueyksiköt (Permin Komi, Hanti-Mansia, Nenetsia, Jamalin Nenetsia ja Dolgaani-Nenetsia) kuuluvat Venäjän federaatiossa alemmalle hallintohierarkian tasolle, ne ovat autonomisia piirikuntia. Permin Komin piirikunnasta on lisättävä, että Permin läänin ja Permin Komin yhtyeensulauttamisen myötä se menetti vuonna 2005 asemansa federaation jäsenenä. Tätä kirjoitettaessa ei vielä ole selvyyttä, millaiseksi sen status tulee käytännössä muodostumaan. Nimikkotasavaltojen ja -piirikuntien sijainnit käyvät ilmi karttaliitteestä.

Joiltakin osiltaan tämän julkaisun tilastoja voidaan pitää päivityksenä, jolla täydennetään vuonna 1992 Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin julkaisusarjassa A ilmestyneen Venäjän uralilaisten kansojen tilastoa -vihkosen tietoja.

Kansallisuuden selvittämiseksi neuvostoajan väestönlaskennoissa kultakin vastaajalta yksinkertaisesti tiedusteltiin: ”Mikä on kansallisuutenne?” Tähän heidän odotettiin vastaavan vapaasti omien näkemystensä pohjalta. Näin väestönlaskennan kansallisuus tarkoitti ennen muuta kulttuurisen yhteenkuuluvuuden tunnetta. Samalla tavalla kansallisuutta kysyttiin myös vuonna 2002 järjestetyssä laskennassa.

Kansallisuuden ohella neuvostokauden väestönlaskennoissa koottiin tietoja äidinkielestäkin. Laskijat ohjeistettiin merkitsemään lomakkeeseen sen kielen nimi, jota vastaaja piti äidinkielenään, eikä sen tarvinnut pitää yhtä kansallisuuden kanssa. Se, mitä äidinkielellä tarkoitettiin, jätettiin vastaajan oman harkinnan varaan. Tästä syystä tulokset saattoivat heijastella pikemminkin etnistä identiteettiä kuin todellista kielellistä käyttäytymistä tai kielen osaamista. Kielikysymyksestä tuli ikään kuin toinen etnistä identiteettiä kuvastava mittari. Tämän vuoksi väestönlaskentatilastojen varomaton tulkinta johti helposti ylimitoitettuihin käsityksiin vähemmistökielten levinneisyydestä ja käytöstä.

Aikaisemmasta käytännöstä poiketen vuoden 2002 lomakkeesta puuttui äidinkieltä koskeva kohta. Sen asemesta kysyttiin venäjän kielen taitamisesta, minkä jälkeen seurasi vielä kysymys muusta mahdollisesta kielitaidosta.

Äidinkieltä koskeneen kysymyksen poistaminen aivan väestönlaskennan valmistelujen loppusuoralla synnytti kiivasta väittelyä aina Venäjän duumaa myöten. Erillistä venäjän kieltä koskevaa kysymystä pidettiin yleisesti tarpeettomana, koska nyky-Venäjällä on perin vähän ihmisiä, jotka eivät osaa maan valtakieltä. Väestönlaskennan valmisteluista vastannut Venäjän tilastokeskus ei kuitenkaan suostunut muuttamaan lomaketta, mutta se yritti ottaa huomioon saamansa kritiikin siten, että laskijoille tehtyjä ohjeita muokattiin. Heitä kehotettiin kysymään suullisesti äidinkieltä, ja tekemään siitä lomakkeeseen lisämerkintä. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että tästä aiheutui paljon sekaannusta. Ohje jäi usein huomiotta, syntyi väärinkäsityksiä ja tietojen luotettavuus kärsi.

Näistä ongelmista huolimatta olen sisällyttänyt tähän julkaisuun joitakin kielitilastojakin. Kun kieltä koskevat kysymyksenasettelut vuoden 2002 väestönlaskennassa poikkesivat aikaisemmasta käytännöstä, eivät suorat vertailut neuvostokauden kielitilastoihin ole mahdollisia.

Helsingissä, marraskuussa 2006

Seppo Lallukka

 

 1. Suomalais-ugrilaisiin ja samojedikansoihin lukeutuva väestö Neuvostoliitossa 1959–1989 ja Venäjän federaatiossa 1959–2002

Alue ja kansa

Väkiluku (tuhansissa)

1959

1970

1979

1989

2002

  Neuvostoliitto

     Karjalaiset

167,3

146,1

138,4

130,9

..

     Vepsäläiset

16,4

8,3

8,1

12,5

..

     Inkeroiset

1,1

0,8

0,7

0,8

..

     Saamelaiset

1,8

1,9

1,9

1,9

..

     Suomalaiset

92,7

84,7

77,1

67,4

..

     Virolaiset

988,6

1 007,4

1 019,9

1 026,6

..

     Liiviläiset

0,2

..

     Mordvalaiset

1 285,1

1 262,7

1 191,8

1 154,0

..

     Marit

504,2

598,6

622,0

670,9

..

     Udmurtit

624,8

704,3

713,7

746,8

..

     Komisyrjäänit

287,0

321,9

326,7

344,5

..

     Komipermjakit

143,9

153,5

150,8

152,1

..

     Hantit

19,4

21,1

20,9

22,5

..

     Mansit

6,4

7,7

7,6

8,5

..

     Unkarilaiset

154,7

166,5

170,6

171,4

..

     Nenetsit

23,0

28,7

29,9

34,7

..

     Selkupit

3,8

4,3

3,6

3,6

..

     Nganasanit

0,7

1,0

0,9

1,3

..

     Enetsit*

0,2

..

  Venäjän federaatio

     Karjalaiset

164,1

141,1

133,2

124,9

93,3

     Vepsäläiset

16,2

8,1

7,6

12,1

8,2

     Inkeroiset

0,6

0,6

0,4

0,4

0,3

     Saamelaiset

1,8

1,8

1,8

1,8

2,0

     Suomalaiset

72,4

62,3

55,7

47,1

34,0

     Virolaiset

78,6

63,0

55,5

46,4

28,1

     Liiviläiset

0,1

     Mordvalaiset

1 211,1

1 177,5

1 111,1

1 072,9

843,3

     Marit

498,1

581,1

599,6

643,7

604,3

     Udmurtit

615,6

678,4

685,7

714,8

636,9

     Bessermaanit**

..

..

..

..

3,1

     Komisyrjäänit

282,8

315,3

320,1

336,3

293,4

     Komipermjakit

143,0

150,2

146,0

147,3

125,2

     Hantit

19,2

21,0

20,7

22,3

28,7

     Mansit

6,3

7,6

7,4

8,3

11,4

     Unkarilaiset

6,7

4,3

5,7

3,8

     Nenetsit

22,8

28,5

29,5

34,2

41,3

     Selkupit

3,7

4,2

3,5

3,6

4,2

     Nganasanit

0,7

0,8

0,8

1,3

0,8

     Enetsit*

0,2

0,2

 * Luettiin ennen vuotta 1989 nenetseihin.   ** Luettiin ennen vuotta 2002 udmurtteihin.

 

 

2. Suomalais-ugrilaisiin ja samojedikansoihin lukeutuva väestö vuonna 2002 Venäjän federaatiossa ja kansallisella nimikkoalueella sekä nimikkoalueella asuvien osuus ko. kansan määrästä koko federaatiossa

Kansa

Absoluuttinen määrä

Nimikkoyksikössä asuvien osuus (%)

Venäjän federaatio

Nimikkoyksikkö

Karjalaiset

93 344

65 651

70,3

Komisyrjäänit

293 406

256 464

87,4

Marit

604 298

312 178

51,7

Mordvalaiset

843 350

283 861

33,7

Udmurtit

636 906

460 584

72,3

Komipermjakit

125 235

80 327

64,1

Hantit

28 678

17 128

59,7

Mansit

11 432

9 894

86,5

Nenetsit

41 302

37 243*

90,2*

Vepsäläiset

8 240

..

..

Inkeroiset

327

..

..

Saamelaiset

1 991

..

..

Vatjalaiset

73

..

..

Bessermaanit

3 122

..

..

Selkupit

4 249

..

..

Nganasanit

834

..

..

Enetsit

237

..

..

Suomalaiset

34 050

..

..

Virolaiset

28 113

..

..

Unkarilaiset

3 768

..

..

 * Nenetsia, Jamalin Nenetsia ja Dolgaani-Nenetsia yhdessä.

 

 

3. Suomalais-ugrilaiset ja samojedikansat sekä venäläiset ja tataarit Venäjän federaatiossa vuonna 2002: väkiluku, kaupunkilaisten ja maalaisten osuus sekä sukupuolten vertailuluku

Kansallisuus

Väkiluku

Kaupunkilais-ten osuus (%)

Maalaisten osuus (%)

Sukupuolten vertailuluku*

Karjalaiset

93 344

55,9

44,1

74,6

Vepsäläiset

8 240

56,1

43,9

68,1

Saamelaiset

1 991

42,8

57,2

79,5

Inkeroiset

327

54,1

45,9

50,0

Vatjalaiset

73

76,7

23,3

87,2

Mordvalaiset

843 350

52,1

47,9

83,8

Marit

604 298

42,4

57,6

85,7

Komisyrjäänit

293 406

47,5

52,5

78,9

Udmurtit

636 906

46,6

53,4

81,8

Bessermaanit

3 122

24,5

75,5

98,0

Komipermjakit

125 235

38,9

61,1

80,8

Hantit

28 678

34,6

65,4

83,3

Mansit

11 432

51,8

48,2

82,5

Nenetsit

41 302

19,0

81,0

87,4

Selkupit

4 249

18,5

81,5

91,3

Nganasanit

834

19,8

80,2

76,7

Enetsit

237

21,5

78,5

106,1

Suomalaiset

34 050

69,0

31,0

76,5

Virolaiset

28 113

64,3

35,7

79,8

Unkarilaiset

3 768

67,8

32,2

115,7

Venäjän koko väestö

145 166 731

73,3

26,7

87,2

Venäläiset

115 889 107

76,7

23,3

85,3

Tataarit

5 554 601

68,3

31,7

88,3

 *Miesten määrä sataa naista kohti.

 

 

4. Venäjän suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen nimikkoalueiden tilastoa 2002: pinta-ala, väkiluku, asukastiheys ja kaupunkiväestön osuus

Alue

Pinta-ala (tuhatta km2)

Väkiluku (tuhansissa)

Asukkaita/km2

Kaupunkiväes-tön osuus (%)

Karjala

172,4

716,3

4,2

75,0

Komi

415,9

1 018,7

2,4

75,3

Mari

23,2

728,0

31,4

63,1

Mordva

26,2

888,8

33,9

59,8

Udmurtia

42,1

1 570,3

37,3

69,7

Permin Komi

32,9

136,1

4,1

26,3

Hanti-Mansia

523,1

1 432,8

2,7

90,9

Nenetsia

176,7

41,5

0,2

63,2

Jamalin Nenetsia

750,3

507,0

0,7

83,4

Dolgaani-Nenetsia

862,1

39,8

0,05

66,2

Venäjän federaatio

1 7075,4

145 166,7

8,5

73,3

 

 

 

5. Väkiluku ja väkiluvun muutos suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen nimikkoalueilla 1989–2002

Alue

Väkiluku (tuhansissa)

Väkiluvun muutos 1989-2002

1989

2002

Absoluuttinen (tuhansissa)

Muutospro-sentti

Karjala

790,2

716,3

-73,9

-9,3

Komi

1 250,8

1 018,7

-232,2

-18,6

Mari

749,3

728,0

-21,4

-2,8

Mordva

963,5

888,8

-74,7

-7,8

Udmurtia

1 605,7

1 570,3

-35,3

-2,2

Permin Komi

158,5

136,1

-22,5

-14,2

Hanti-Mansia

1 282,4

1 432,8

150,4

11,7

Nenetsia

53,9

41,5

-12,4

-22,9

Jamalin Nenetsia

494,8

507,0

12,2

2,5

Dolgaani-Nenetsia

55,8

39,8

-16,0

-28,7

Venäjän federaatio

147 021,9

145 166,7

-1 855,1

-1,3

 

 

 

6. Koko väestön syntyneisyys- ja kuolleisuusluvut sekä väestön luonnollinen lisääntyneisyys suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen nimikkoalueilla 1989 ja 2004

Alue

Syntyneisyysluku*

Kuolleisuusluku*

Luonnollin. lisääntyneisyys*

1989

2004

1989

2004

1989

2004

Karjala

14,8

10,4

9,5

18,5

5,3

-8,1

Komi

14,6

11,5

7,0

15,2

7,6

-3,7

Mari

17,1

10,7

9,7

16,8

7,4

-6,1

Mordva

14,2

8,8

10,6

16,9

3,6

-8,1

Udmurtia

16,8

11,7

9,6

15,4

7,2

-3,7

Permin Komi

17,9

12,1

12,6

23,1

5,3

-11,0

Hanti-Mansia

18,6

13,9

3,9

6,7

14,7

7,2

Nenetsia

17,0

14,2

6,4

12,4

10,6

1,8

Jamalin Nenetsia

16,5

14,0

3,0

5,7

13,5

8,3

Dolgaani-Nenetsia

18,4

16,2

5,4

8,8

13,0

7,4

Venäjän federaatio

14,6

10,4

10,7

16,0

3,9

-5,6

 * Syntyneisyysluku: kalenterivuoden aikana elävänä syntyneet keskiväkiluvulla jaettuna ja osamäärä tuhannella kerrottuna. Kuolleisuusluku: kalenterivuoden aikana sattuneet kuolemantapaukset keskiväkiluvulla jaettuna ja osamäärä tuhannella kerrottuna. Luonnollinen lisääntyneisyys: syntyneisyys- ja kuolleisuuslukujen erotus.

 

 

7. Avioliittojen solmiminen ja purkaminen, aviottomana syntyneet ja abortit suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen nimikkoalueilla vuonna 2004

Alue

Avioliittojen solmimi-nen ja purkaminen tuhatta asukasta kohden

Aviottomana syntyneiden osuus (%)

Aborttien määrä

Avioliittoja

Avioeroja

Tuhatta 15-49-vuo-tiasta naista kohti

Sataa synnytystä kohti

Karjala

6,7

4,3

36,9

56

155

Komi

6,2

4,9

41,0

52

135

Mari

6,1

3,5

30,0

49

132

Mordva

6,1

3,6

21,9

44

135

Udmurtia

5,7

3,4

35,4

60

148

Permin Komi

2,5

1,5

68,6

59

128

Hanti-Mansia

8,4

7,2

26,6

54

124

Nenetsia

5,1

3,9

49,1

73

143

Jamalin Nenetsia

8,6

6,6

24,2

60

136

Dolgaani-Nenetsia

7,1

6,3

47,4

72

136

Venäjän federaatio

6,8

4,4

29,8

45

122

 

 

8. Syntymähetkellä odotettavissa oleva elinaika, väestön nettouusiutumisluku ja imeväiskuolleisuus suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen nimikkoalueilla vuonna 2004

Alue

Elinajan odote (vuosia)

Nettouusiu-tumisluku*

Imeväiskuol-leisuusluku**

Miehet

Naiset

Karjala

54,8

69,6

0,618

9,7

Komi

56,1

69,3

0,667

8,6

Mari

56,6

71,1

0,654

13,3

Mordva

59,9

74,0

0,557

10,2

Udmurtia

57,5

71,6

0,689

12,1

Permin Komi

50,3

65,4

0,814

17,2

Hanti-Mansia

62,6

74,0

0,760

6,9

Nenetsia

55,4

70,9

0,906

9,9

Jamalin Nenetsia

63,0

73,2

0,779

13,4

Dolgaani-Nenetsia

57,1

70,3

0,949

17,3

Venäjän federaatio

58,9

72,3

0,633

11,6

 * Nettouusiutumisluku: perättäisten naissukupolvien lukumääräinen suhde kun sekä hedelmällisyys että kuolevuus on otettu huomioon; ykkösen suuruinen nettouusiutumisluku tarkoittaa, että hedelmällisyys ja kuolevuus ovat tasoilla, joiden seurauksena naissukupolvi uusii itsensä samankokoisella naissukupolvella.   ** Imeväiskuolleisuusluku: kalenterivuoden aikana ensimmäisellä ikävuodellaan kuolleet samana aikana elävänä syntyneillä jaettuna ja osamäärä tuhannella kerrottuna.

 

 

9. Karjalan tasavallan kansallisuusrakenne 1959, 1989 ja 2002

Kansa

Absoluuttinen määrä (tuh.)

Prosenttinen osuus

1959

1989

2002

1959

1989

2002

Karjalaiset

85,5

78,9

65,7

13,1

10,0

9,2

Venäläiset

412,8

581,5

548,9

63,4

73,6

76,6

Valkovenäläiset

71,9

55,6

37,7

11,0

7,0

5,3

Suomalaiset

27,8

18,4

14,2

4,3

2,3

2,0

Vepsäläiset

7,2

6,0

4,9

1,1

0,8

0,7

Muut kansallisuudet

46,2

49,7

45,0

7,1

6,3

6,3

Yhteensä

651,3

790,1

716,3

100,0

100,0

100,0

 

 

10. Komin tasavallan kansallisuusrakenne 1959, 1989 ja 2002

Kansa

Absoluuttinen määrä (tuh.)

Prosenttinen osuus

1959

1989

2002

1959

1989

2002

Komisyrjäänit

245,1

291,5

256,5

30,4

23,3

25,2

Venäläiset

390,0

721,8

607,0

48,4

57,7

59,6

Ukrainalaiset

80,1

104,2

62,1

9,9

8,3

6,1

Muut kansallisuudet

91,0

133,4

93,1

11,3

10,7

9,1

Yhteensä

806,2

1 250,8

1 018,7

100,0

100,0

100,0

 

 

11. Marin tasavallan kansallisuusrakenne 1989, 1989 ja 2002

Kansa

Absoluuttinen määrä (tuh.)

Prosenttinen osuus

1959

1989

2002

1959

1989

2002

Marit

279,4

324,3

312,2

43,1

43,3

42,9

Venäläiset

309,5

356,0

345,5

47,8

47,5

47,5

Tataarit

38,8

43,8

43,4

6,0

5,9

6,0

Muut kansallisuudet

19,9

25,2

26,9

3,1

3,3

3,7

Yhteensä

647,7

749,3

728,0

100,0

100,0

100,0

 

 

12. Mordvan tasavallan kansallisuusrakenne 1989, 1989 ja 2002

Kansa

Absoluuttinen määrä (tuh.)

Prosenttinen osuus

1959

1989

2002

1959

1989

2002

Mordvalaiset

358,0

313,4

283,9

35,8

32,5

31,9

Venäläiset

591,0

586,1

540,7

59,0

60,8

60,8

Tataarit

38,6

47,3

46,3

3,9

4,9

5,2

Muut kansallisuudet

13,0

16,6

17,9

1,3

1,8

2,0

Yhteensä

1 000,2

963,5

888,8

100,0

100,0

100,0

 

 

13. Udmurtian tasavallan kansallisuusrakenne 1989, 1989 ja 2002

Kansa

Absoluuttinen määrä (tuh.)

Prosenttinen osuus

1959

1989

2002

1959

1989

2002

Udmurtit

475,9

496,5

460,6

35,6

30,8

29,3

Venäläiset

758,8

945,2

944,1

56,8

58,9

60,1

Tataarit

71,9

110,5

109,2

5,4

6,9

7,0

Muut kansallisuudet

30,3

53,4

56,4

2,2

3,3

3,6

Yhteensä

1 336,9

1 605,7

1 570,3

100,0

100,0

100,0

 

 

14. Permin Komin piirikunnan kansallisuusrakenne 1989, 1989 ja 2002

Kansa

Absoluuttinen määrä (tuh.)

Prosenttinen osuus

1959

1989

2002

1959

1989

2002

Komipermjakit

125,9

95,4

80,3

58,0

60,2

59,0

Venäläiset

71,4

57,3

51,9

32,9

36,1

38,2

Muut kansallisuudet

19,7

5,8

3,8

9,1

3,7

2,8

Yhteensä

217,0

158,5

136,1

100,0

100,0

100,0

 

 

15. Hanti-Mansian piirikunnan (Jugran) kansallisuusrakenne 1989, 1989 ja 2002

Kansa

Absoluuttinen määrä (tuh.)

Prosenttinen osuus

1959

1989

2002

1959

1989

2002

Hantit

11,4

11,9

17,1

9,2

0,9

1,2

Mansit

5,6

6,6

9,9

4,6

0,5

0,7

Venäläiset

89,8

850,3

946,6

72,5

66,3

66,1

Komisyrjäänit

2,8

3,4

3,1

2,3

0,3

0,2

Nenetsit

0,8

1,1

1,3

0,6

0,1

0,1

Muut kansallisuudet

13,4

409,1

454,8

10,8

31,9

31,7

Yhteensä

123,9

1 282,4

1 432,8

100,0

100,0

100,0

 

 

16. Nenetsian piirikunnan kansallisuusrakenne 1989, 1989 ja 2002

Kansa

Absoluuttinen määrä (tuh.)

Prosenttinen osuus

1959

1989

2002

1959

1989

2002

Nenetsit

5,0

6,4

7,7

10,9

11,9

18,7

Venäläiset

31,3

35,5

25,9

68,8

65,8

62,4

Komisyrjäänit

5,0

5,1

4,5

11,0

9,5

10,9

Muut kansallisuudet

4,3

6,9

3,3

9,3

12,8

8,0

Yhteensä

45,5

53,9

41,5

100,0

100,0

100,0

 

 

17. Jamalin Nenetsian piirikunnan kansallisuusrakenne 1959, 1989 ja 2002

Kansa

Absoluuttinen määrä (tuh.)

Prosenttinen osuus

1959

1989

2002

1959

1989

2002

Nenetsit

14,0

20,9

26,4

22,4

4,2

5,2

Venäläiset

27,8

292,8

298,4

44,6

59,2

58,8

Hantit

5,5

7,2

8,8

8,9

1,5

1,7

Komisyrjäänit

4,9

5,7

6,2

7,8

1,2

1,2

Selkupit

1,2

1,5

1,8

2,0

0,3

0,4

Muut kansallisuudet

8,9

166,6

165,5

14,3

33,6

32,6

Yhteensä

62,3

494,8

507,0

100,0

100,0

100,0

 

 

18. Dolgaani-Nenetsian (Taimyrin) piirikunnan kansallisuusrakenne 1959, 1989 ja 2002

Kansa

Absoluuttinen määrä

Prosenttinen osuus

1959

1989

2002

1959

1989

2002

Nenetsit

1,9

2,4

3,1

5,6

4,4

7,7

Dolgaanit

4,9

5,5

8,8

13,9

Venäläiset

21,8

37,4

23,3

65,3

67,1

58,6

Nganasanit

0,7

0,8

0,8

2,0

1,5

1,9

Enetsit

0,1

0,2

0,2

0,5

Muut kansallisuudet

10,0

7,7

18,0

17,4

Yhteensä

33,4

55,8

39,8

100,0

100,0

100,0

 

 

19. Suomalais-ugrilaiset ja samojedikansat sekä venäläiset eri nimikkoalueilla vuonna 2002: väkiluku, kaupunkilaisten ja maalaisten osuus sekä sukupuolten vertailuluku

Alue ja kansa

Väkiluku

Kaupunkilais-ten osuus (%)

Maalaisten osuus (%)

Sukupuolten vertailuluku*

Karjala

   Karjalaiset

65 651

54,4

45,6

78,9

   Venäläiset

548 941

78,7

21,3

86,3

   Suomalaiset

14 156

76,2

23,8

80,6

   Vepsäläiset

4 870

66,5

33,5

67,5

Komi

   Komisyrjäänit

256 464

46,2

53,8

79,8

   Venäläiset

607 021

84,7

15,3

94,2

Mari

   Marit

312 178

39,9

60,1

86,0

   Venäläiset

345 513

82,3

17,7

85,9

Mordva

   Mordvalaiset

283 861

43,9

56,1

85,4

   Venäläiset

540 717

68,8

31,2

83,8

Udmurtia

   Udmurtit

460 584

44,3

55,7

83,1

   Venäläiset

944 108

80,1

19,9

86,5

Permin Komi

   Komipermjakit

80 327

24,7

75,3

88,9

   Venäläiset

51 946

29,0

71,0

94,8

Hanti-Mansia

   Hantit

17 128

39,7

60,3

84,6

   Mansit

9 894

49,2

50,8

83,8

   Venäläiset

946 590

91,2

8,8

94,7

Nenetsia

   Nenetsit

7 754

20,4

79,6

89,3

   Venäläiset

25 942

76,5

23,5

99,5

Jamalin Nenetsia

   Nenetsit

26 435

13,7

86,3

88,0

   Venäläiset

298 359

89,2

10,8

98,9

Dolgaani-Nenetsia

   Nenetsit

3 054

12,8

87,2

84,6

   Venäläiset

23 318

83,7

16,3

96,1

 * Miesten määrä sataa naista kohti.

 

 

20. Suomalais-ugrilaisiin ja samojedikansoihin sekä venäläisiin ja tataareihin lukeutuvan väestön jakautuminen ikäryhmiin ja mediaani-ikä Venäjän federaatiossa vuonna 2002

Kansallisuus

Ikäryhmien prosenttiset osuudet

Mediaani-ikä*

0-19

   20-59

   60-

Mordvalaiset

14,8

59,4

25,8

   44,4

Udmurtit

21,5

59,9

18,6

   40,0

Marit

25,9

59,6

14,5

   36,7

Komisyrjäänit

23,1

59,6

17,3

   38,8

Komipermjakit

19,9

61,3

18,8

   40,8

Karjalaiset

14,1

57,8

28,1

   45,7

Nenetsit

47,0

46,8

6,1

   21,6

Hantit

43,1

51,1

5,9

   23,7

Mansit

42,6

50,2

7,2

   24,3

Venäläiset

24,8

56,1

19,1

   37,6

Tataarit

25,6

56,6

17,8

   37,7

 *Ikä, joka jakaa kyseisen väestön kahteen samankokoiseen ryhmään.

 

 

21. Suomalais-ugrilaisiin ja samojedikansoihin sekä venäläisiin lukeutuvan väestön jakautuminen ikäryhmiin ja mediaani-ikä eri nimikkoalueilla vuonna 2002

Alue ja kansa

Ikäryhmien prosenttiset osuudet

Mediaani-ikä*

 

0-19

20-59

60-

Karjala

   Karjalaiset

18,0

59,3

22,7

   42,6

   Venäläiset

28,2

57,1

14,7

   34,0

   Suomalaiset

16,1

58,1

25,7

   43,8

   Vepsäläiset

14,3

52,7

33,0

   47,8

Komi

   Komisyrjäänit

23,7

59,3

17,1

   38,5

   Venäläiset

31,0

58,8

10,2

   30,9

Mari

    Marit

28,3

57,5

14,2

   35,5

   Venäläiset

26,7

54,0

19,2

   37,4

Mordva

   Mordvalaiset

22,4

57,1

20,4

   39,8

   Venäläiset

24,9

54,6

20,5

   38,1

Udmurtia

   Udmurtit

24,0

58,8

17,2

   38,4

   Venäläiset

29,1

55,4

15,5

   33,3

Permin Komi

   Komipermjakit

25,6

54,4

20,0

   38,9

   Venäläiset

38,3

47,7

14,0

   28,9

Hanti-Mansia

   Hantit

44,9

49,7

5,4

   22,6

   Mansit

44,7

48,5

6,8

   23,4

   Venäläiset

31,1

62,9

6,0

   30,1

Nenetsia

   Nenetsit

42,6

49,6

7,8

   24,6

   Venäläiset

31,7

58,1

10,2

   31,2

Jamalin Nenetsia

   Nenetsit

50,1

44,2

5,8

   20,0

   Venäläiset

32,3

64,6

3,1

   29,8

Dolgaani-Nenetsia

   Nenetsit

50,5

44,6

4,9

   19,7

   Venäläiset

29,9

65,1

5,0

   31,4

 *Ikä, joka jakaa kyseisen väestön kahteen samankokoiseen ryhmään.

 

 

22. Eri kansojen ja koko valtakunnan väestön jakautuminen sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan yli 16-vuotiaiden ja 20-34-vuotiaiden ikäryhmissä: Venäjän federaatio vuonna 2002

Kansalli-suus ja ikä

Miehet

Naiset

Absoluuttinen määrä

Prosenttinen osuus

AbsoAbsoluuttinen

määrä

Prosenttinen osuus

Aviolii-tossa

Avolii-tossa

Muu sivii-lisääty

Avio-liitossa

Avolii-tossa

Muu sivii-lisääty

Karjalaiset

     16-

34 912

58,3

8,1

33,6

48 955

44,2

6,3

49,5

     20-34

7 785

40,5

11,9

47,6

8 143

49,7

11,8

38,5

Komisyrjäänit

     16-

104 492

51,3

9,4

39,3

140 016

44,8

8,5

46,8

     20-34

28 959

35,9

14,2

50,0

31 753

44,4

16,1

39,5

Marit

     16-

220 383

56,9

6,8

36,3

269 165

51,2

6,5

42,3

     20-34

62 423

41,7

8,1

50,3

65 921

54,3

9,7

36,0

Mordvalaiset

     16-

338 160

67,2

5,3

27,4

416 664

52,3

4,1

43,6

     20-34

70 823

52,2

5,4

42,4

66 729

61,1

5,7

33,2

Udmurtit

     16-

235 926

60,7

7,3

32,0

301 412

50,3

6,5

43,1

     20-34

61 808

44,9

9,0

46,1

63 814

54,5

10,0

35,5

Komipermjakit

     16-

46 659

50,8

15,8

33,3

60 309

45,0

13,2

41,8

     20-34

11 678

31,3

23,9

44,8

12 516

40,4

26,0

33,5

Hantit

     16-

8 161

39,4

9,8

50,8

10 813

42,5

11,6

45,9

     20-34

3 123

32,6

10,9

56,5

3 791

45,7

15,4

38,9

Mansit

     16-

3 236

38,3

10,2

51,5

4 444

43,4

11,1

45,5

     20-34

1 172

33,0

12,4

54,6

1 379

45,5

16,3

38,1

Venäjän väestö

     16-

54 154 219

56,5

6,1

37,4

64 689 355

47,4

5,1

47,5

     20-34

16 011 816

41,7

7,7

50,5

15 903 938

50,2

7,1

42,7

 

 

23. Suomalais-ugrilaisiin ja samojedikansoihin sekä venäläisiin ja tataareihin lukeutuvia naisia kohti tuleva keskimääräinen lapsiluku eri ikäryhmissä: Venäjän federaatio vuonna 2002

Kansa

Naisten lukumäärä*

Keskim. lapsiluku naisten ikäryhmissä

  15-34

  35-49

  50-

  15-

Karjalaiset

48 379

0,75

1,89

2,23

1,82

Mordvalaiset

414 390

0,79

1,87

2,58

1,99

Marit

272 407

0,79

2,16

2,84

1,92

Udmurtit

303 652

0,81

2,07

2,64

1,93

Komisyrjäänit

139 876

0,75

2,01

2,67

1,87

Komipermjakit

60 093

0,94

2,21

2,95

2,15

Hantit

10 395

1,00

2,65

3,49

2,00

Mansit

4 313

0,84

2,25

3,00

1,76

Nenetsit

13 851

1,10

3,34

4,23

2,42

Venäläiset

51 436 973

0,65

1,73

1,89

1,45

Tataarit

2 452 250

0,66

1,87

2,49

1,71

 *Lasten lukumäärää koskeneeseen kysymykseen vastanneet 15-vuotiaat ja sitä vanhemmat naiset. Vastaamatta jättäneiden osuudet vaihtelivat marien ja udmurttien 0,5 %:sta hantien 6,4 %:iin.

 

 

24. Nimikkokansallisuuteen ja venäläisiin lukeutuvia naisia kohti tuleva keskimääräinen lapsiluku ikäryhmittäin ja alueittain vuonna 2002

 

Alue ja kansa

Naisten lukumäärä*

Keskimääräinen lapsiluku naisten ikäryhmissä

15-34

35-49

50-

15-

Karjala

    Karjalaiset

32 583

0,71

1,91

2,36

1,80

    Venäläiset

243 170

0,60

1,78

1,97

1,41

Komi

    Komisyrjäänit

121 402

0,72

2,00

2,70

1,86

    Venäläiset

247 068

0,62

1,80

2,05

1,39

Mari

    Marit

138 294

0,70

2,12

2,76

1,82

    Venäläiset

156 295

0,56

1,69

1,98

1,43

Mordva

    Mordvalaiset

132 367

0,71

1,86

2,83

1,92

    Venäläiset

246 641

0,62

1,67

2,03

1,49

Udmurtia

    Udmurtit

214 058

0,77

2,08

2,69

1,89

    Venäläiset

413 414

0,64

1,80

2,06

1,46

Permin Komi

    Komipermjakit

35 146

0,95

2,40

3,27

2,33

    Venäläiset

19 391

0,81

2,41

2,96

1,97

Hanti-Mansia

    Hantit

6 106

0,91

2,51

3,25

1,84

    Mansit

3 683

0,84

2,31

3,22

1,81

    Venäläiset

355 775

0,73

1,84

2,12

1,44

Nenetsia

    Nenetsit

2 799

0,99

2,83

4,16

2,33

    Komisyrjäänit

1 965

1,09

2,32

3,68

2,39

    Venäläiset

10 060

0,75

2,03

2,68

1,74

Jamalin Nenetsia

    Nenetsit

8 422

1,15

3,63

4,33

2,52

    Venäläiset

110 051

0,77

1,81

1,98

1,38

Dolgani-Nenetsia

    Nenetsit

1 048

1,12

3,89

5,01

2,54

    Dolgaanit

2 081

0,92

2,73

3,37

2,02

    Venäläiset

9 311

0,74

1,77

1,99

1,40

 * Lasten lukumäärää koskeneeseen kysymykseen vastanneet 15-vuotiaat ja sitä vanhemmat naiset. Vastaamatta jättäneiden osuudet vaihtelevat 0,1 %:sta (nimikkokansallisuus ja venäläiset Marin ja Mordvan tasavalloissa) 7,7 %:iin (Hanti-Mansian venäläiset).

 

 

25. Ammatillisen koulutuksen saaneiden ja korkeakoulun loppututkinnon suorittaneiden osuus kansoittain ja ikäryhmittäin Venäjän federaatiossa vuonna 2002

Kansallisuus ja ikäryhmä

Ikäryhmän koko (tuh.)

Koulutuksen saaneiden osuus (%)

Ammatillinen*

Korkeakoulu**

   Karjalaiset

       15-

84,9

57,6

11,6

       25-34

10,4

73,8

18,0

       55-64

8,5

54,9

14,0

   Mordvalaiset

       15-

764,0

51,6

10,7

       25-34

95,6

76,1

17,3

       55-64

94,8

37,1

8,5

   Marit

       15-

501,2

55,2

9,2

       25-34

84,1

73,9

12,6

       55-64

41,6

38,1

9,2

   Udmurtit

       15-

547,6

51,0

9,8

       25-34

83,5

68,5

14,1

       55-64

53,0

39,8

9,8

   Komisyrjäänit

       15-

249,6

58,6

12,3

       25-34

39,2

70,3

15,4

       55-64

22,7

59,0

15,4

   Komipermjakit

       15-

108,9

58,2

8,3

       25-34

17,0

73,3

9,9

       55-64

10,8

45,8

9,9

   Hantit

       15-

19,7

39,5

8,1

       25-34

4,3

44,5

10,7

       55-64

1,2

42,3

11,0

   Mansit

       15-

8,0

46,3

10,2

       25-34

1,6

54,1

14,4

       55-64

0,5

49,5

12,0

   Nenetsit

       15-

26,5

24,7

4,0

       25-34

5,6

27,9

4,2

       55-64

1,7

23,3

5,4

   Venäläiset

       15-

97 174,3

60,9

19,5

       25-34

16 135,5

77,6

26,0

       55-64

10 959,9

59,8

20,2

   Tataarit

       15-

4 622,0

56,8

15,3

       25-34

728,2

77,4

22,1

       55-64

463,0

46,8

13,7

 

 

26. Ammatillisen koulutuksen saaneiden ja korkeakoulun loppututkinnon suorittaneiden osuus kansallisuuksittain 15-vuotiaasta ja sitä vanhemmasta väestöstä eri alueilla vuonna 2002

Alue ja kansa

Yli 15-vuotias väestö (tuh.)

Koulutuksen saaneiden osuus (%)

Ammatillinen

Korkeakoulu

  Karjala

     Karjalaiset

57,9

58,9

10,4

     Venäläiset

449,1

63,0

14,5

     Suomalaiset

12,7

62,3

15,4

     Vepsäläiset

4,5

58,7

12,2

  Mordva

     Mordvalaiset

242,2

53,0

12,6

     Venäläiset

452,1

57,7

15,8

  Mari

     Marit

253,6

56,5

9,5

     Venäläiset

286,3

61,8

18,3

  Udmurtia

     Udmurtit

387,4

50,8

9,0

     Venäläiset

760,6

58,6

15,9

  Komi

     Komisyrjäänit

217,2

58,4

10,1

     Venäläiset

482,6

63,5

13,3

  Permin Komi

     Komipermjakit

66,2

54,6

5,5

     Venäläiset

37,9

53,5

6,8

  Hanti-Mansia

     Hantit

11,5

38,5

6,5

     Mansit

6,7

44,9

7,6

     Venäläiset

740,8

66,9

17,2

  Nenetsia

     Nenetsit

5,2

33,9

4,3

     Venäläiset

20,1

62,4

11,5

     Komit

3,6

54,9

6,3

  Jamalin Nenetsia

     Nenetsit

16,1

18,8

1,9

     Venäläiset

227,7

71,2

19,2

  Dolgaani-Nenetsia

     Nenetsit

1,9

17,1

3,0

     Dolgaanit

3,7

33,2

4,9

     Venäläiset

18,2

65,4

16,1

 

 

27. Kotitalouksissa asuva 15-64-vuotias obinugrilaisiin, samojedikansoihin ja saamelaisiin lukeutuva väestö vuonna 2002: kokonaismäärä, taloudellisesti aktiivin väestön määrä ja työttömien prosenttinen osuus

Kansallisuus ja alue

15-64-vuotiaat

Työttömien** osuus taloud. aktiiveista

Kaikki

Taloud. aktiivit*

Miehet ja naiset

Miehet

Naiset

Hantit

 

 

 

 

 

   Hanti-Mansia

8 137

4 689

21,1

24,4

18,2

   Jamalin Nenetsia

4 943

3 326

17,9

18,1

17,7

Nganasanit

 

 

 

 

 

   Dolgani-Nenetsia

481

303

34,3

43,2

27,5

Nenetsit

 

 

 

 

 

   Jamalin Nenetsia

14 248

7 801

14,2

12,1

16,3

   Nenetsia

4 830

3 158

16,9

18,0

16,0

   Dolgani-Nenetsia

1 780

834

21,1

18,5

22,9

Mansit

 

 

 

 

 

   Hanti-Mansia

4 236

2 673

24,5

27,4

22,3

Saamelaiset

 

 

 

 

 

   Muurmanskin lääni

874

577

27,7

28,8

26,8

Selkupit

 

 

 

 

 

   Jamalin Nenetsia

1 172

689

24,8

25,1

24,6

   Tomskin lääni

952

531

40,9

40,4

41,3

Venäjän väestö kansal-lisuudesta riippumatta

99 767 435

67 063 623

11,1

11,0

11,1

 Väestönlaskennan pohjalta lasketut työttömyysluvut ovat joitakin prosenttiyksiköitä muin menetelmin saatuja lukuja korkeampia. Kansainvälisen työjärjestön kriteerein laskettu valtakunnallinen työttömien osuus oli 7,6 % syyskuussa 2002.

* 15-64-vuotiaat henkilöt, jotka väestönlaskentaa edeltäneen viikon aikana harjoittivat taloudellista toimintaa tai olivat työnhakijoina.   ** Väestönlaskentaa edeltäneen viikon aikana vailla työtä olleet työnhakijat.

 

 

28. Suomalais-ugrilaisten ja samojedikielten taitajat sekä vastaaviin kansallisuuksiin lukeutuva väestö: Venäjän federaatio, 2002

Kieli

Kieltä taitavien määrä*

Vastaavaan kansallisuuteen lukeutuvien määrä

Enetsi

119

237

Hanti

13 568

28 678

Inkeroinen

362

327

Karjala

52 880

93 344

Komipermjakki

94 328

125 235

Komisyrjääni

217 316

293 406

Mansi

2 746

11 432

Mari

487 855**

604 298

Mordva

614 260

843 350

Nenetsi

31 311

41 302

Nganasani

505

834

Saame

787

1 991

Selkuppi

1 641

4 249

Suomi

51 891

34 050

Udmurtti

463 837

636 906

Unkari

9 712

3 768

Vatja

774

73

Vepsä

5 753

8 240

Viro

26 645

28 113

 *Sarakkeen kukin luku sisältää kansallisuudesta riippumatta kaikki ne henkilöt, jotka ovat ilmoittaneet taitavansa kyseistä kieltä.   **Niittymaria ilmoitti taitavansa 451 033 ja vuorimaria 36 822 henkilöä.

 

 

29. Oman kansallisuuden kielen, tataarin ja venäjän taidon levinneisyys (%) mareihin, mordvalaisiin ja udmurtteihin lukeutuvan väestön keskuudessa: Venäjän federaatio, 2002

Kieli

Kansallisuus

Marit

Mordvalaiset

Udmurtit

Kansallinen kieli

76,8

67,4

67,4

Tataari

7,1

0,5

4,1

Venäjä

97,2

99,3

98,2

Väestön absoluuttinen määrä

604 298

843 350

636 906

 

 

30. Keskeisten alueellisten kielten ja venäjän taidon levinneisyys (%) koko väestön keskuudessa ja eräissä kansallisuusryhmissä: Karjala, 2002

Kieli

Koko väestö

Kansallisuus

Karjalaiset

Suomalaiset

Venäläiset

Vepsäläiset

Karjala

4,9

48,4

2,9

0,4

1,2

Suomi

3,2

14,0

40,8

1,3

4,7

Venäjä

99,3

99,8

99,9

99,9

100,0

Vepsä

0,3

0,1

0,1

0,1

38,0

Väestön absoluuttinen määrä

716 281

65 651

14 156

548 941

4 870

 

 

31. Keskeisten alueellisten kielten ja venäjän taidon levinneisyys (%) koko väestön keskuudessa ja eräissä kansallisuusryhmissä: Mari, 2002

Kieli

Koko väestö

Kansallisuus

Marit

Tataarit

Venäläiset

Mari

37,4

84,2*

4,8

1,8

Tataari

5,6

1,0

83,2

0,3

Venäjä

98,2

97,0

96,8

99,9

Väestön absoluuttinen määrä

727 979

312 178

43 377

345 513

 *Kansallisuudeltaan marien joukosta niittymarin taitajiksi ilmoittautui 245 151 ja vuorimarin taitajiksi 17 825 henkilöä.

 

 

32. Keskeisten alueellisten kielten ja venäjän taidon levinneisyys (%) koko väestön keskuudessa ja eräissä kansallisuusryhmissä: Mordva, 2002

Kieli

Koko väestö

Kansallisuus

Mordvalaiset

Tataarit

Venäläiset

Mordva

28,0

84,6

0,8

1,5

Tataari

4,9

0,1

92,5

0,1

Venäjä

99,1

98,7

97,8

100,0

Väestön absoluuttinen määrä

888 766

283 861

46 261

540 717

 

 

33. Komisyrjäänin ja venäjän taidon levinneisyys (%) koko väestön keskuudessa ja vastaavissa kansallisuusryhmissä: Komi, 2002

Kieli

Koko väestö

Kansallisuus

Komisyrjäänit

Venäläiset

Komisyrjääni

19,7

72,1

2,0

Venäjä

99,2

98,2

99,9

Väestön absoluuttinen määrä

1 018 674

256 464

607 021

 

 

34. Keskeisten alueellisten kielten ja venäjän taidon levinneisyys (%) koko väestön keskuudessa ja eräissä kansallisuusryhmissä: Udmurtia, 2002

Kieli

Koko väestö

Kansallisuus

Udmurtit

Tataarit

Venäläiset

Udmurtti

22,6

71,8

4,5

1,7

Tataari

5,7

0,7

74,1

0,3

Venäjä

99,1

98,4

99,0

99,7

Väestön absoluuttinen määrä

1 570 316

460 584

109 218

944 108

 

 

35. Keskeisten alueellisten kielten ja venäjän taidon levinneisyys (%) koko väestön keskuudessa ja eräissä kansallisuusryhmissä: Tatarstan, 2002

Kieli

Koko väestö

Kansallisuus

Tataarit

Marit

Mordval.

Udmurtit

Venäläiset

Tataari

53,3

94,2

34,9

5,9

39,8

4,3

Mari

0,4

0,0

80,3

0,1

0,2

0,0

Mordva

0,6

0,0

0,2

78,2

0,0

0,1

Udmurtti

0,6

0,1

0,6

0,0

87,4

0,1

Venäjä

95,6

92,9

96,0

99,1

92,6

99,3

Väestön absoluuttinen määrä

3 779 265

2 000 116

18 787

23 702

24 207

1 492 602

 

 

36. Keskeisten alueellisten kielten ja venäjän taidon levinneisyys (%) koko väestön keskuudessa ja eräissä kansallisuusryhmissä: Bashkiria, 2002

Kieli

Koko väestö

Kansallisuus

Bashkiirit

Marit

Mordval.

Tataarit

Udmurtit

Venäläiset

Bashkiiri

25,8

74,7

3,4

1,2

11,1

12,9

1,0

Mari

2,4

0,3

86,8

0,1

0,2

1,9

0,1

Mordva

0,5

0,0

0,0

65,6

0,0

0,1

0,1

Tataari

34,0

36,8

25,8

3,5

86,8

38,1

1,4

Udmurtti

0,5

0,1

0,2

0,0

0,0

84,4

0,0

Venäjä

96,4

93,0

94,8

99,3

96,4

91,3

99,4

Väestön abso-luuttinen määrä

4 104 336

1 221 302

105 829

26 020

990 702

22 625

1 490 715

 

 

37. Komipermjakin ja venäjän taidon levinneisyys (%) koko väestön keskuudessa ja vastaavissa kansallisuusryhmissä: Permin Komin piirikunta, 2002

Kieli

Koko väestö

Kansallisuus

Komipermjakit

Venäläiset

Komipermjakki

51,6

83,1

6,0

Venäjä

98,4

97,4

99,7

Väestön absoluuttinen määrä

136 076

80 327

51 946

 

 

38. Keskeisten alueellisten kielten ja venäjän taidon levinneisyys (%) koko väestön keskuudessa ja eräissä kansallisuusryhmissä: Hanti-Mansian piirikunta (Jugra), 2002

Kieli

Koko väestö

Kansallisuus

Hantit

Mansit

Venäläiset

Hanti

0,4

34,5

0,5

0,0

Mansi

0,2

0,3

20,3

0,0

Venäjä

98,8

98,2

99,1

99,8

Väestön absoluuttinen määrä

1 432 817

17 128

9 894

946 590

 

 

39. Keskeisten alueellisten kielten ja venäjän taidon levinneisyys (%) koko väestön keskuudessa ja eräissä kansallisuusryhmissä: Nenetsian piirikunta, 2002

Kieli

Koko väestö

Kansallisuus

Nenetsit

Komisyrj.

Venäläiset

Nenetsi

6,2

32,4

0,4

0,1

Komisyrjääni

8,1

17,0

43,1

0,4

Venäjä

97,9

97,4

99,4

99,9

Väestön absoluuttinen määrä

41 546

7 754

4 510

25 942

 

 

40. Keskeisten alueellisten kielten ja venäjän taidon levinneisyys (%) koko väestön keskuudessa ja eräissä kansallisuusryhmissä: Jamalin Nenetsian piirikunta, 2002

Kieli

Koko väestö

Kansallisuus

Nenetsit

Hantit

Komisyrj.

Venäläiset

Nenetsi

4,6

85,5

4,3

2,1

0,0

Hanti

1,3

0,9

68,6

3,6

0,0

Komisyrjääni

0,5

1,0

1,2

33,2

0,0

Venäjä

97,5

84,8

95,1

98,8

99,7

Väestön absoluuttinen määrä

507 006

26 435

8 760

6 177

298 359

 

 

41. Keskeisten alueellisten kielten ja venäjän taidon levinneisyys (%) koko väestön keskuudessa ja eräissä kansallisuusryhmissä: Dolgaani-Nenetsian (Taimyrin) piirikunta, 2002

Kieli

Koko väestö

Kansallisuus

Dolgaanit

Nenetsit

Enetsit

Nganasanit

Venäläiset

Dolgaani

11,4

78,8

0,4

2,0

8,2

0,1

Nenetsi

5,8

0,7

71,6

31,5

0,4

0,0

Enetsi

0,2

0,0

0,4

33,5

0,1

0,0

Nganasani

1,0

0,2

0,0

0,5

50,9

0,0

Venäjä

96,3

95,4

90,4

97,0

99,0

99,9

Väestön absoluuttinen määrä

39 786

5 517

3 054

197

766

23 318

 

  

LÄHTEET

 

 

Venäjän uralilaisten kansojen tilastoa. Helsinki: Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti, 1992.

Демографический ежегодник России 2005. М.: Росстат, 2005.

Демографический ежегодник СССР 1990. М.: Финансы и статистика, 1990.

Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. М.: ИИЦ «Статистика России», 2004.

-         Том 1 (Численность и размещение населения)

-         Том 4 (Национальный состав и владение языками, гражданство)

-         Том 12 (Рождаемость)

Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. СССР (сводный том). М.: Госстатиздат, 1962.

Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Том IV. М.: Статистика, 1973.

Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года. М.: Статистический комитет Содружества Независимых Государств.

Народное хозяйство РСФСР в 1989 г. М.: Госкомстат РСФСР, 1990.

Некоторые исторические и статистические материалы о населении финно-угорской группы и некоторых других национальностей. М.: Государственный комитет Российской Федерации по статистике, 1992.

Финно-угорские и самодийские народы России. Статистический сборник. Сыктывкар: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми, 2006.

Численность и состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1979 года. М.: Финансы и статистика, 1985.

Этнодемографические процессы на Севере Евразии. Сыктывкар: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми, 2005.Karttaliite: Suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen nimikkoalueet Venäjällä